swash-logo-in-forest

Duurzaamheid is de

kern van wat we doen:

Impact creëren, elke dag opnieuw

swash-logo-in-forest

Onze missie

We streven ernaar om het niveau van geluk van onze huidige en toekomstige stakeholders voortdurend te verbeteren.

Hoe doen we dat?

Via one PRODUCTEN, via onze PARTNERSHIPS en door bij te dragen aan de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VN

globe-in-hands
0%
Swash® is 74% minder
schadelijk voor het milieu
dan traditioneel wassen

Via onze PRODUCTEN 

De Life Cycle Assessment (LCA) van Swash® onderzoekt de voetafdruk van Swash® op het milieu, in vergelijking met een traditioneel wassing op bed met water en zeep. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk instituut, het LCA Centrum, en houdt rekening met alle factoren gedurende de gehele levenscyclus.

Het toont aan dat Swash® een impact heeft op de hygiëne en het comfort van de patiënt met een relatief kleine ecologische voetafdruk.

Easy-Slide
Ons eerste product, de Easy Slide, en alle andere Slide Solution producten die daarop volgden, hebben een positieve invloed op de flexibiliteit en vrijheid van mensen die compressiekleding dragen.

Door middel van PARTNERSHIPS 

Schoon water is een levensbehoefte waar veel mensen nog steeds geen toegang toe hebben. Made Blue investeert in drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden, zoals Ethiopië. Door ons partnerschap met Made Blue garanderen we dat er schoon drinkwater beschikbaar is voor elke Swash®-pakje dat we verkopen.

En dat is nog niet alles. Op basis van de resultaten van de levenscyclusanalyse van Swash® weten we hoeveel water er per wassing wordt bespaard als Swash® wordt gebruikt. Swash® heeft vele liters water bespaard en elke liter heeft impact:

0
liters
waves
Arion Website Sustainability MadeBlue Water Moviestill

Door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties 

development goals 1

SDG 3

Goede gezondheid en welzijn 

Goede gezondheid en welzijn zijn de redenen waarom Arion bestaat. Onze Slide Solution en Swash® producten hebben een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn.

SDG 6

Schoon water en sanitaire voorzieningen

Eén lichaamswassing met Swash® bespaart 250L water in vergelijking met de traditionele lichaamswassing over de hele levenscyclus. Door onze samenwerking met Made Blue zorgen we voor toegang tot schoon drinkwater voor gemeenschappen die er voorheen geen toegang toe hadden.

SDG 12

Verantwoorde productie en consumptie 

De totale ecologische impact van Swash® is 74% lager in vergelijking met het wassen met water en zeep (volgens de LCA).

tap

Hoe meten we onze duurzame impact? 

Onze huidige en toekomstige impact wordt gemonitord in een CSR-managementsysteem dat voldoet aan de eisen van niveau 4 van de prestatieladder (gebaseerd op ISO 26000). Dit betekent dat we beter presteren dan het gemiddeld behaalde MVO-prestatieniveau in onze branche.

Arion's duurzame impact in de toekomst.

We zoeken voortdurend naar manieren om onze positieve impact op onze belanghebbenden en het milieu te vergroten. Daarom volgen we ook de duurzame ontwikkelingen zoals de Circulaire Economie op de voet.

We streven ernaar om het gebruik van nieuwe kunststoffen te minimaliseren en het plasticafval voor al onze producten te verminderen.

girl drinking water

Meer informatie over duurzaamheid bij Arion 

Bekijk onze downloads

Scroll naar boven