Swan label kop website 1000x218px

Bad produkterna* under Swash® lever upp till de strikta miljökraven för Svanen märkning.

Svanenmärket är den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna som syftar till att bidra till en hållbar konsumtion och produktion. Miljömärket ställer höga krav på klimat och miljö, men också krav på funktion och kvalitet. Man undersöker miljöpåverkan av produkter och tjänster under hela deras livscykel. Från råvaror till produktion, från transporter till avfall. Produkter med Svanenmärket garanterar att:

  • Minimala mängder av miljöfarliga ämnen ingår i produkterna
  • Allergiska ämnen är förbjudna
  • Användningen av förpackningsmaterial reduceras

Swash® - ett bra miljöval!

På Arion vi lever upp till de högsta kraven, både för ekologiska fotavtryck och för att skydda kunderna mot kemikalier. På grund av att vi har minst inverkan daglig konsumtion på miljön, är våra Swash® bad produkter* märkta med Svanen och är bland de mest miljövänliga produkterna.

Samtidigt som du badar med Swash® , väljer du att göra en skillnad:

  • Du skyddar naturen och miljön
  • Du bidrar till en hållbar utveckling
  • Du ser efter vårdtagare och vårdgivare
  • Du gör din vårdinstitution 'grönare'

För mer information om det nordiska miljömärket Svanen vänligen se www.svanen.se.

* Swash® Gold Gloves fragrance free, Swash® Gold Wipes fragrance free, Swash® Refreshing Wipes fragrance free & Bathic® Wipes fragrance free.

 

                                                                                                        Swan logo 232x232px                                                                                                                                                                                                                              
 

Arion

Arion är ett innovativt företag som verkar på den internationella marknaden för hälsovård.

Kontakta oss

Arion Sverige AB
Slottsgatan 20
21133 Malmö, Sverige

Tel. +46 (0)40 668 85 51
E-mail: se@arion-group.com