Friskrivningsklausul

Trots noga aktsamhet och ständig uppmärksamhet som iakttagits vid skapandet av våra webbsidor kan den information som publiceras på dem innehålla skrivfel eller vara ofullständiga och/eller inkorrekta. Informationen på dessa webbsidor uppdateras regelbundet och eventuella förändringar kan när som helst och med omedelbar verkan göras utan föregående meddelande. Besökare äger inte rätt att publicera eller kopiera arbeten, som är upphovsrättsligt skyddade, eller information, som lagras på denna sida, utan föregående (skriftligt) tillstånd av Arion Group BV.

Vi kan inte garantera att informationen på dessa webbsidor lämpar sig för era syften. All information, produkter och tjänster erbjuds i det skick de är och utan någon (outtalad) garanti eller försäkran gällande deras tillförlitlighet och lämplighet för ett specifikt ändamål eller annat.

Vi friskriver oss allt ansvar för varje direkt eller indirekt skada som kan uppkomma från eller vara förknippad med användningen av dessa webbsidor eller på grund av att dessa webbsidor är tillfälligt otillgängliga. Vi är inte heller ansvariga för direkt eller indirekt skada i samband med användningen av information som erhållits via dessa webbsidor.

Arion Group BV förbehåller sig rätten att modifiera eller göra en ändring i denna friskrivning när som helst och av vilken orsak som helst utan föregående meddelande.

 

Arion

Arion är ett innovativt företag som verkar på den internationella marknaden för hälsovård.

Kontakta oss

Arion Sverige AB
Slottsgatan 20
21133 Malmö, Sverige

Tel. +46 (0)40 668 85 51
E-mail: se@arion-group.com

Let's get social

 

arion-facebookarion-linkedinarion-youtube arion-twitter